Zdravotní prohlídky

Informace pro školní rok 2021/22

 
  • plavci 9 letí a mladší - od praktického nebo sportovního lékaře
  • plavci 10 letí a starší - doporučujeme sportovního lékaře, minimálně praktický s klidovým EKG
  • plavci 12 letí a starší, kteří se zúčastňují mistrovských soutěží od sportovního lékaře
 

Veškerá potvrzení od lékařů platí jeden rok, pokud není uvedeno méně. 

 

1. Sportovní lékařské prohlídky

Sportovní lékařské prohlídky kontrolují zdravotní stav sportujícího v zátěži, která ho čeká při tréninku a závodech.

Právní rámec

Povinnost absolvovat sportovní lékařkou prohlídku ukládá vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

 

Lékařská sportovní prohlídka

  • platí jeden rok, pokud není uvedeno méně
  • musí obsahovat závěr o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu (uvede se konkrétní sport)
  • musí obsahovat konkrétní sport, kterého se týká (případně více sportů). V našem případě závodní plavání
  • musí obsahovat identifikaci osoby, den prohlídky apod.
 

Plavci zvaní na tréninkové kempy sportovních center mládeže nebo reprezentace musí absolvovat prohlídku pro vrcholového sportovce

 

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

 
  • a) zjištění základní antropometrie,
  • b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření
  • c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve
 

2. Potvrzení od praktického lékaře

 

U plavců 9 letých a mladších stačí donést Potvrzení od praktického lékaře - ke stažení níže. Potvrzení na tomto formuláři splňuje náležitosti formuláře "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci vydávaný praktickým lékařem (používá se na školy v přírodě a jiné organizované dětské akce). 

 

Formulář ke stažení (klikněte)

Případné informace zodpoví I. Řeháková (604 612 040)