Stanovisko LoNy k mimořádným opatřením - tréninky

10.03.2020 20:55

Na základě častých dotazů, zveřejňujeme stanovisko LoNy k tréninkům a závodům v nejbližší době.

Po poradě výboru LoNy ze dne 10.3.2020, ponecháváme prozatím tréninky v celém rozsahu a to do konce týdne, tj. do pátku 13.3.2020. 

Poté vyhodnotíme účast plavců na trénincích a v závislosti na dalších pokynech z Bezpečnostní rady státu, MŠMT či jiných legislativních subjektů (MZ ČR), vyvodíme závěry odpovídající dané situaci.

Apeluji na všechny plavce, aby sledovali svůj zdravotní stav a v případě jeho zhoršení (suchý kašel, teplota) se poradili se svými rodiči a telefonicky i se svým obvodním lékařem a tréninky nedocházeli.

Co se týče závodů, všechny závody plánované na tento víkend – Tábor, Pardubice, jsou přesunuty či zrušeny. 

Závody dlouhých tratí v MB dne 28.3.2020 jsou s otazníkem a čekáme na vyjádření pořadatelů.

Sledujte i nadále náš web, kde naleznete další informace.

Michal Hrstka – předseda LoNy