Soustředění plavců doplulo do svého cíle!

28.10.2011 18:10

Soustředění plavců doplulo do svého cíle!

„Bolí všechny svaly!“, „Nemůžu chodit!“ a další vtipné fráze byly servírovány k páteční snídani…

Většina plavců byla již předchozím tréninkem opravdu dosti zdecimovaná, ale všichni vydrželi a proplavali závěrečný trénink na jedničku, max. dvojku! Závěr plaveckého tréninku byl věnován tradičnímu pózování žabímu muži a jeho fotoaparátu. Momentky tzv. „na nádech“ jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Každý začátek má i svůj konec a tak po hřejivých, závěrečných slovech trenérů a rozdání výsledků testů, se všichni zabalili a odjížděli k domovům.

Na tomto místě je nutno poděkovat všem obětavým rodičům, kteří zajistili převoz všech plavců!

M.H.

Závěrečné hodnocení soustředění

Soustředění se zúčastnilo 23 plavců, z toho 10 plavců I. družstva, 10 plavců ze II. družstva a 3 plavci ze III. družstva.

Celkem proběhlo 12 tréninkových jednotek, z toho 4 jednotky v bazénu (7hodin) a 8 jednotek v rámci suché přípravy(6hodin).

První družstvo vedl Michal Hrstka, druhé družstvo vedla paní trenérka Ivana Řeháková.

Cílem plavecké části byl rozvoj aerobních schopností plavců a zlepšení techniky všech způsobů, nácvik startů a obrátek.

I. družstvo naplavalo 20.6km, II. družstvo se věnovalo převážně nácviku plavecké techniky, startům a obrátkám. Kilometráž byla tudíž podstatně nižší.

Cílem suché přípravy bylo testování obecných pohybových dovedností a schopností na základě standardizovaných testů. V neposlední řadě se kondiční příprava „dotkla“ i míčových her a posilování s medicinbaly.

Venkovní sportovní aktivitou byl orientační závod.

Novinkou pro většinu plavců I. družstva byla lekce SPINNINGu.

Ubytování i stravování bylo tradičně na dobré úrovni.

V průběhu soustředění se neřešily žádné kázeňské přestupky a celé soustředění se neslo v přátelské atmosféře.

Poděkování náleží všem zúčastněním plavcům za přístup k tréninku, rodičům za dopravu plavců na soustředění a celkovou podporu této akce.

Velké poděkování náleží paní trenérce Ivaně Řehákové, která svůj volný čas věnovala přípravám soustředění a pomohla s jeho celkovou organizací.

 

Michal Hrstka - vedoucí soustředění

--------------------------------------------

Výsledky všech testů zde:

Plavecké testy (klikněte)

Kondiční testy (klikněte)

Fotogalerie (klikněte na foto)