Schůzka rodičů a trenérů proběhla - přehled hlavních projednávaných bodů

15.09.2015 20:54

Setkání rodičů s trenéry:

V úterý 15. září se konalo setkání rodičů s trenéry, na kterém byli rodiče seznámeni s těmito skutečnostmi:

1. Oddíl má asi 80 plavců v sedmi družstvech. 1. – 3. družstvo jsou závodní plavci, ve 4. -5. družstvu se plavci seznamují se základními plaveckými dovednostmi a s plaveckými způsoby, v náboru jsou nováčci a v kondiční dráze plavou ti, kteří si chtějí zdokonalovat fyzickou kondici, mají rádi vodu, ale nechtějí se už věnovat závodnímu plavání

2. Rodiče byli poučeni, že veškeré informace o dění v oddíle najdou na plaveckých stránkách

https://www.lokomotiva-nymburk.cz/ - jedná se o závody pořádané pod hlavičkou ČSPS, oddílové závody, vyhlášení nejlepších plavců, brigády, rozlučky

3. Z důvodu bezpečnosti a hygieny mají plavci vstup na bazén povolen pouze 15 minut před tréninkem a 15 minut po ukončení tréninku. Rodiče mají svá místa na galerii. Před tréninkem je nutné, aby se plavci důkladně osprchovali.

4. Rodiče byli poučeni o vhodnosti omlouvat nepřítomnost dítěte na tréninku příslušným trenérům.

5. Trenéři uvítají jakoukoliv pomoc při zajištění dopravy, pořádání závodů či sponzorských darů a těší se na spolupráci.

I.Řeháková