Prohlášení zák. zástupců - Covid 19

12.09.2021 08:06

Vážení rodiče a milí plavci!

Na základě změn, souvisejících zejména s ukončením testování dětí na Covid 19 na školách a vzhledem k nedávnému případu přímo na bazénu, jsme nuceni reagovat a konat. 

Opatření – nařízení vlády ČR se lehce mění od 13. září 2021, hlavní body jsou však beze změn. Celý dokument uvádím k prostudování.

Níže naleznete prohlášení zák. zástupců, které prosím vyplňte a nechejte přinést dítětem na první trénink. Lze také doložit potvrzení o prodělání onemocnění Covid 19 či certifikát o očkování. 

Bez jednoho z těchto dokumentů nebude plavcům umožněn přístup na trénink!

Prosíme o dodržování veškerých hygienickýchnařízení a doporučení tak, abychom byli schopni udržet tréninky v chodu a nemuseli vyhlašovat další karantény.

Situace není lehká pro všechny a tak přejeme pevné zdraví i pozitivní mysl!

trenéři

(mh)

---------------------------------------

Dokumenty ke stažení:

Prohlášení zák. zástupců (klikněte)

Nařízení vlády ČR 12.9.2021 – bod č. 9 (klikněte)

Dodatek k nařízení vlády (klikněte)