Příspěvky za 1. pololetí 2014

21.02.2014 10:00

Vybírá je paní Cibulková v pondělí v 17 hod nebo ve středu 15-16:30.

Pokud někdo z Vás potřebuje potvrzení pro pojišťovnu, nahlaste to při odevzdání příspěvků.

Děkujeme

Členské příspěvky můžete také zaplatit platebním příkazem přímo na náš účet!

Dbejte prosím přesného zadání čísla účtu i variabilního symbolu i poznámky pro příjemce!

č.účtu:

105720514/0300

variabilní symbol: 28

poznámka - vzkaz: Příjmení plavce+plavání ( Bez tohoto "doplňku" nejsme schopni přesně dopátrat daného plátce - plavce!)