Příspěvky na druhé pololetí 2013 - doplněno číslo účtu

24.09.2013 12:04

Výběr příspěvků za druhé pololetí 2013.

Výše příspěvků zůstává u družstva A a B stejná jako v prvním pololetí. Vybírat je bude vždy před nebo po tréninku v recepci SC Dana Němcová.

Pokud někdo z Vás potřebuje potvrzení pro pojišťovnu, nahlaste to při odevzdání příspěvků.

Družstvo C bude příspěvky odevzdávat po návratu na Městský bazén.

Děkujeme

Členské příspěvky můžete také zaplatit platebním příkazem přímo na náš účet!

Dbejte prosím přesného zadání čísla účtu i variabilního symbolu i poznámky pro příjemce!

č.účtu:

105720514/0300

variabilní symbol: 28

poznámka - vzkaz: Příjmení plavce+plavání ( Bez tohoto "doplňku" nejsme schopni přesně dopátrat daného plátce - plavce!)