PLZEŇSKÉ SPRINTY 2017 - ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ - 20.- 22.10.2017

17.10.2017 19:42

Přijatí plavci: M. Hájek. B.Konšelová, T. Konšelová, S. Podroužková, E. Rašková, J.Vejtruba

Odhlášeni: S. Podroužková, M. Hájek

Doprava: vlakem

Sraz: v pátek 20.10. ve 4.15h na hl. nádraží - vlak jede ve 4:36 h.

Ubytování: hotel Central (550 Kč /noc se snídaní)

Finance: oddíl hradí startovné v plné výši, cestu vlakem tam a ubytování na 1 noc

Vezměte s sebou: peníze na ubytování na  jednu noc, peníze na jednu cestu vlakem, na jídlo, na tramvaje po
Plzni, věci na plavání a skvělou formu!

Vedoucí akce: Klára Kotrmanová (723 624 793)

(iř)