Opatření platná od 5.10.2020 pro LoNy - Usnesení vlády 30. 9. 2020

02.10.2020 09:06

Včera byl rozeslán vedením ČSPS dopis, který seznamuje všechny oddíly s opatřeními na další týdny. Podle níže uvedených informaci, budou probíhat tréninky LoNy, prozatím bez omezení.

Sledujte i nadále situaci i náš web.

(mh)

*******************************************************************************************

Vážení sportovní přátelé,

 

rádi bychom Vás informovali, že v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření  vláda České republiky s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

 

Po dnešní konzultaci s předsedou Národní sportovní agentury a Informační linkou Hygienické služby České republiky Vám bohužel musíme oznámit, že tato opatření se týkají rovněž plaveckých soutěží. Soutěže plaveckých sportů mohou být tedy ve výše uvedeném termínu organizovány do celkového maximálního počtu 130 osob vč. trenérů, rozhodčích, pořadatelského týmu apod. Samozřejmě bez účasti diváků.

 

S dalšími podrobnými dotazy prosím případně kontaktujte přímo příslušnou hygienickou stanici nebo Informační linku Hygienické služby České republiky.

 

Věříme, že nepříznivá epidemiologická situace brzy pomine a budeme si moci znovu poměřovat sportovní výkonnost jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

 

Děkuji.

 

S přáním krásného dne

 

Jakub Tesárek

Generální sekretář / General Secretary

 

Český svaz plaveckých sportů / Czech Swimming Federation

Tel:      +420 725 560 436

Email: jakub.tesarek@czechswimming.cz