Nevhodné chování plavců LoNy!!!!

08.01.2010 10:59

Vážení rodiče!

Z titulu své funkce v oddíle, jsem nucen vás upozornit, na nevhodné chování plavců LoNy na bazénu!

Při tréninku (St 6.1.2010) došlo hned ke dvěma incidentům v pánských sprchách a šatnách.

První bylo zapalování zábavné pyrotechniky a druhý problém je v rozbitém, keramickém držáku na mýdlo ve sprchách.

Nikdo nikoho neviděl, nikdo nic neví...


Před Vánoci došlo i ke ztrátě cenností ze skříňky!

Vzniklá situace mě vůbec netěší a nedělá dobré jméno oddílu!

Proto apeluji na všechny rodiče a trenéry, aby:

* připomínali dětem vzorce slušného chování

* vzhledem ke ztrátám věcí, doporučili svým dětem, aby si nosili zámečky na tréninky(po tréninku zase

odemknout!!!) nebo si nebrali na tréninky cennosti!!!

* monitorovali chování svých dětí a plavců před, během i po tréninku, zejména u mladších plavců


Pevně věřím, že se situace, díky naší vzájemné spolupráci a důsledností brzy zlepší!

M. Hrstka