Letní tábor 2011 - den šestý 16.7.2011

16.07.2011 23:24

Vůně čerstvých housek probudila snad i ty největší lenochy a hned po snídani se rozjela šňůra táborových her. Počasí dnes nadmíru přálo a tak se dalo připravit i to NEJ překvapení! První hra nesla název „Zásoby“ a spočívala ve vyhledávání hodnotných potravin pro svou tlupu. Další hrou byl „Lov žen“, kde páni měli za úkol „ulovit“ co největší počet děvčat. Se slovy“ „Přece nevyhynu“, se hra rozjela velice slušně a měla úspěch. Dokonce se pak i pozice otočily a děvčata lovila chlapce, což odpovídalo i realitě..

Melounová svačinka přišla vhod a táborníky čekala velká hra - „Prašiškovaná“. Licenci na tuto aktivitu mají vedoucí Kuba a Václav. Ve stejný čas už další vedoucí chystali aktivity na odpoledne. Oběd a polední klid neměl chybu a pak se tlupy vydaly za pračlověkem. Měly připravené pozdravy, dary i pochutiny. Nikdo však netušil, jak takový pračlověk zareaguje. Putování vedlo přes hory a doly a končilo u čmoudícího ohniště, kde posedávali tři pralidé. Ve chvíli, kdy spatřili „moderního“ člověka se začali bránit a čekali, jak se ostatní zachovají. Posunky a skřeky se ale vždy domluvili a na oplátku dali překvapeným a lehce vystrašeným táborníkům sladké dary. Vedoucí se vydováděli jako malé děti a ukázali táborníkům, že nejsou žádní suchaři. Toto setkání a připravenost daných tlup bylo posledním bodem CTH a rozhodlo se zde i o vítězi.

Dobrovolná koupel v Černém potoce smyla z dětí i vedoucích všechen pot i stres.

Po večeři proběhlo slavnostní vyhlášení CTH, předání diplomů a darů.

 Na tomto místě se sluší poděkovat všem rodičům, kteří nás podpořili a poslali na tábor různé dary! Děkujeme za ovoce, zeleninu, pochutiny, reklamní předměty i finanční dary! Moc si toho vážíme!

V současné době probíhá závěrečné DISCO, tentokrát již v moderním stylu.

Přejeme „Dobrou noc“ a zítra se těšíme na shledání!

Michal Hrstka

Fotogalerie dne (klikněte na foto)