Letní soustředění plavců I. družstva - termín!

18.03.2013 23:44

Oznamujeme všem rodičům plavců I. družstva, že termín letního kondičního soustředění bude 18.- 23.8.2013.

Místo: Remanence Nymburk - chata TESCO

Cena: přijatelná

Informace: dodáme do konce března

Vedoucí akce: Michal Hrstka

Počítáme s 99% účastí všech plavců I. družstva, tzn. že je to akce dobrovolně povinná a její příprava a celý průběh, stojí vedoucí a instruktory nemalé úsilí a volný čas!

M.H.

------------------

Ilustrační foto z roku 2012