Letní pohár ČR jedenáctiletých Čechy - rozhodnutí VSP ČSPS

17.06.2013 07:16
Vzhledem k chybnému losování Letního poháru ČR jedenáctiletý v Chomutově rozhodl VSP ČSPS následovně:
 
Při losování LPČR jedenáctiletých došlo k chybě počtu rozplaveb na 8-mi dráhovém bazénu a byla přidána jedna rozplavba navíc v rozporu s STD 2013. VSP ČSPS rozhodl, že aby podmínky počtu přijatých závodníků byly stejné jak pro Českou tak pro Moravskou část musí být dodrženy podmínky pro pořádáni soutěže dle STD 2013. Vzhlede k nedostatku času však povoluje start všem přijatým závodníkům s tím, že rozplavba navíc bude klasifikovaná mimo soutěž.

 

převzato z: https://czechswimming.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=712:letni-pohar-cr-jedenactiletych-cechy-rozhodnututi-vsp-csps&catid=110&Itemid=290