Jarní cena Prahy - 14.4.2018 PŘIJATÍ NEW!

08.04.2018 12:38

Přinášíme přehledy přijatých plavců LoNy na prestižní závody v Praze.

Síto bylo neúprosné - neprošlo na 300 přihlášených závodníků!

Z kapacitních důvodů bude rozplavání od 7:45. Organizačně 7:45 - 8:15 pro ženskou kategorii a 8:15 - 8:45 pro mužské kategorie. 

V 8:55 proběhne zahájení závodů. Od 9:00 se závodí. 

Závody budou komplet vysílány online na internetu. 

Pro diváky bude otevřená tribuna.

Statistika JCP 2018:

62 oddílů, 936 závodníků přihlášených na 4655 startů, přijato 670 závodníků

Termín: sobota 14. dubna 2018 Praha Podolí - dlouhý, krytý bazén (50m)

Vedoucí akce: tren. Pavla Zábrahová

Doprava: 

pokud nebudou odhlášky (m.j. do středy 11.4.2018 na mail. tren. M. Hrstky) 2 tam, 2 zpět - domlouva přímo s trenérkou Pavlou Z.!

Přehledy přijatých níže: webu ČSPS  (klikněte) nebo: https://www.jarnicenaprahy.cz

Řádně odhlášeni: Kubát, Nebáznivá

(mh)