Informace pro plavce a rodiče - pokyny!

30.08.2013 21:36

Důležité informace pro plavce a rodiče všech skupin!

Vstřícnost různých subjektů k našim požadavkům na možnost trénování v jejich zařízeních je podložena naším slibem, že se budeme chovat podle jejich pravidel a řádů.

Prosíme všechny o jejich respektování!

Plavecké tréninky - SC Nymburk

Garant: Michal Hrstka

Plavci se scházejí na recepci SC vždy 10 minut před zahájením tréninků! Do šaten odchází až na pokyn trenérů a řídí se jejich pokyny. Do šaten se vstupuje bez bot a nutné je důkladné osprchování bez plavek! Na bazén se nesmí nosit žádné pantofle! Trénink vždy zahajují i končí pověření trenéři a o vody plavci smí až na pokyn. Rodiče zůstávají na recepci a do šaten i na bazén mají vstup zakázán.

Plavce si přebírají opět na recepci po skončení tréninků! Zodpovědnost oddílu a trenérů je pouze v čase tréninků a cestu ze SC si řeší rodiče samostatně a na svoji zodpovědnost!

Každý plavec, který poruší pravidla slušného chování, nebude mít požadované pomůcky či bude narušovat tréninkovou morálku, bude z tréninku neprodleně vykázán!

Povinné pomůcky: ploutve, packy, deska, piškot, pití ve sportovní láhvi – bez šroubovacího uzávěru!!!

Piškoty a desky je možné si vypůjčit a to po dohodě a proti podpisu s tren. Danou Němcovou. Lepší ale je, vlastnit tyto pomůcky.

Suchá příprava – Základní škola Tyršova Nymburk

Garant: Ivana Řeháková a Jitka Mazurová

Každé úterý (od 10.9.2013) se plavci skupiny „C“ sejdou v 15:00 před hlavním vchodem ZŠ Tyršova Nbk.

S sebou budou mít pití, cvičební úbor a čisté boty do tělocvičny.

Bez rodičů, za doprovodu trenérů se děti odeberou do šaten, kde se převléknou a začnou trénovat. Trénink bude zaměřen na sportovní průpravu a rozvod pohybových schopností dětí ml. školního věku.

Konec tréninku bude vždy v 16:30 hod, kde proběhne předání dětí rodičům.

Zodpovědnost oddílu a trenérů je pouze v čase tréninků a cestu ze ZŠ si řeší rodiče samostatně a na svoji zodpovědnost!

Každý plavec, který poruší pravidla slušného chování, nebude mít požadované pomůcky či bude narušovat tréninkovou morálku, bude z tréninku neprodleně vykázán!

Děkujeme za pochopení!

Informace:

Michal Hrstka – mob. 606506758