Informace pro členy a příznivce Lokomotivy Nymburk

04.01.2013 19:15

Vzhledem k tomu,  že  jsem v poslední době zaslechla z různých zdrojů informace, že zastupitelstvo města chce zrušit jeden z plaveckých oddílů v Nymburce nebo je sloučit, obrátila jsem se s dotazem na pana místostarostu Zdeňka Vocáska, který mi ochotně odpověděl a tato tvrzení vyvrátil.

I další informace o tom, že náš plavecký oddíl se rozpadá, je rovněž nepravdivá. Sice víme, kdo je zdrojem těchto lživých zpráv, ale ze slušnosti ho na webových stránkách uveřejňovat nebudeme.

Pro pravdivost přikládám dopis od pana místostarosty.

Dokladem toho, že se náš oddíl nerozpadá je skutečnost, že 7.ledna odjíždí téměř 30 plavců na kondiční soustředění.                                        

Ivana Řeháková – organizační pracovnice LoNy

----------------------------------------------------------

Dokument ke stažení:

Dopis - TJ Loko Plavání - Sloučení .pdf (779,1 kB)