Cena osvobození 2012 - pokyny pro plavce i rodiče...

10.05.2012 09:17

Vážení rodiče a plavci!

Pro hladký průběh závodů bychom potřebovali spolupráci s rodiči i plavci.

Proto prosím respektujte níže uvedené pokyny, které jsou léty ověřené!!

Sraz plavců je v 7:25 před hlavním vchodem na bazén - v žádném případě nechoďte přes plavčíkárnu!!!

Do dvojice- trojice se domluvte a připravte si zámek na skříňku.

Do tašky si zabalte: oddílovou ústroj - tričko, event. soupravu, 2-3x plavky, plav. brýle, ručník, pantofle, dostatek pití, svačinu, výtečnou formu!

Rodiče žádáme, aby respektovali nařízení a nechali lavičky pro přihlášené plavce a jejich trenéry!

Plavců je přihlášených 250 + trenéři!

Polední přestávku můžete využít pro občerstvení doma, ale musíte znát přesný čas návratu, který bude oznámen trenéry daných družstev!

Počítejte s tím, že budou závody dlouhé a náročné. Bez souhlasu trenérů žádný plavec neopustí bazén!!!!

I. a II. družstvo bude pomáhat s úklidem bazénu - odchod později!!!

Dovolíme si oslovit i rodiče a požádat je o pomoc při závěrečném úklidu bazénu po závodech.

Děkujeme a těšíme se!

M.H.

Seznamy plavců jsou k dispozici v jiném příspěvku webu.

.